Privacy statement HOME by JIP  

Voor elk sitebezoek, of aankoop bij HOME by JIP, geldt onderstaand privacy beleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop HOME by JIP gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is HOME by JIP.

Vestigings-/postadres: Peppelbeek 28, 5501 EL VELDHOVEN

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62062190

Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens HOME by JIP van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen.

Online bestelling

 • Als je een bestelling doet, verwerkt HOME by JIP de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt HOME by JIP voor het afhandelen van je bestelling, het beheren van jouw account en het verlenen van de klantenservice.
 • HOME by JIP verwerkt ook jouw duur en tijdstip van het bezoek, om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden.
 • Daarnaast zal HOME by JIP, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van HOME by JIP producten en diensten.
 • HOME by JIP maakt gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren.
 • Wil je geen nieuwsbrief van HOME by JIP meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via info@homebyjip.nl

Klantenservice

De klantenservice van HOME by JIP handelt alle Webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als je contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de HOME by JIP Klantenservice, verwerken wij jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie, om zo goed mogelijk te kunnen reageren op jouw klacht, verzoek of vraag.

Klantenonderzoek

Indien je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van HOME by JIP, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen HOME by JIP: e-mailadres, uitkomst onderzoek, naam, adres en woonplaats.

Persoonlijk account

Het persoonlijk account maakt het gebruik van de Webshop gemakkelijk en handig. Je hoeft je adresgegevens niet steeds opnieuw weer in te vullen en hebt gemakkelijk toegang tot je bestelhistorie. Je adresgegevens en gegevens over je bestellingen worden gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en bewaard zodat ze via jouw account voor jou beschikbaar blijven. Wanneer je je registreert op het persoonlijk account, worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • E-mailadres en wachtwoord
 • Naam
 • Adres (niet verplicht)
 • Bestelhistorie
 • Nieuwsbrief inschrijving (ja/nee)

Deze gegevens worden gebruikt om toegang te geven tot “Mijn Account.

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van je persoonsgegevens te voorkomen.

Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door HOME by JIP is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en HOME by JIP gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft HOME by JIP een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

Gebruik persoonsgegevens door derden

HOME by JIP deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Voor de uitvoering van jouw overeenkomst met HOME by JIP, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren.
 • Indien HOME by JIP daartoe wettelijk is verplicht

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn om jouw account te beheren worden bewaard totdat jij het account verwijdert of jouw persoonlijk account beëindigt.

Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens voor marketing doeleinden en ook je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven of het gebruik van cookies kun je te allen tijde intrekken.

Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan info@homebyjip.nl  

Wijziging van de privacyverklaring

HOME by JIP behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

Disclaimer

Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over HOME by JIP. De informatie op deze website is te goeder trouw door HOME by JIP samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld.

Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van HOME by JIP.

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudiging mag niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.

Sorteer op
© 2014 - 2022 HOME by JIP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel